Радивој Лагунџин, Иђош

Немања Вујанић, Врбас

Сава Јовин, Српска Црња

Стеван Јованчић, Гркиња

Мирко “Веверко” Перић, Петка

Бојан Ценић, Дубље

Милан Булајић, Бачка Паланка

Чаба Биро, Јерменоновци

Лазар Ћалић, Нови Карловци

Александар Жилић, Мартинци

Славиша Стојковић, Мала Река

Саво Квргић, Турија

Стефан Глигорић, Манђелос

Александар Летић, Кисач