О нама

Српско удружење младих пољопривредника СУМП уз институционалну подршку Привредне коморе Србије и Привредне коморе Војводине представља, бира и додељује Златног петла Најбољем младом пољопривреднику и Најуспешнијој жени у пољопривреди у Републици Србији.

Српско удружење младих пољопривредника

Српско удружење младих пољопривредника (СУМП) је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области пољопривреде, стварање бољих услова за младе људе који се желе бавити пољопривредом, као и оних који већ обављају ту делатност.

Привредна комора Србије (ПКС)

Привредна комора Србије (ПКС) је законом дефинисана организација привредних субјеката. Са традицијом од 165 година, ПКС окупља привреду Србије у јединствен систем, секторски и регионално.

Чланови ПКС су привредна друштва, груписана у секторе пољопривреде, индустрије и услуга, који се уже групишу у 18 гранских удружења. У оквиру мреже од 16 регионалних привредних комора и коморе главног града, омогућује се стручна подршка и ефикасно заступање интереса привреде по регионима. Кроз рад представништава у више европских земаља, главних спољнотрговинских партнера, посебан значај даје се интернационализацији пословања и међународном повезивању домаће привреде.

ПКС заступа интересе и ставове чланова учешћем у креирању закона и других прописа важних за пословну заједницу; унапређује економску сарадњу са иностранством; пружа информативно-аналитичку подршку привреди; подстиче извозну активност и укључивање домаћих компанија у међународне добављачке ланце. Кроз повезивање привреде и науке подстиче се примена нових технологија и знања у савременом пословању и производњи.

Сви чланови ПКС имају права и обавезе дефинисане законом и интерним актима. ПКС је самостална и независна у својим активностима, а у раду њених органа управе и тела учествују привредници.

Привредна комора Војводине

Привредна комора Војводине је место окупљања привредника, размене контаката, квалитетних информација, идеја и искустава. Привредна комора Војводине негује константно унапређење привредног амбијента АП Војводине, а истовремено представља спону између привредника и релевантних институција. Основни циљ је константно унапређење конкурентности привреде АП Војводине, јер се на тај начин убрзава економски раст државе. Представљајући инвестиционе потенцијале АП Војводине у земљама у региону, а и шире, проналазе потенцијалне пословне партнере за наше чланице. На тај начин, отвара це пут војвођанским привредницима да своје пословање прошире на инострана тржишта, али и да унапреде постојеће.

Заједничким радом, искуством и активностима желимо да промовишемо пољопривреду и рада у пољопривреди а самим тим и прикажемо добре приче људи који вредно раде на српским пољима