ИЗБОР ЗА НАЈБОЉЕГ МЛАДОГ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИНАЈУСПЕШНИЈУ ЖЕНУ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРИЈАВА

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Циљ изборa за најбољег младог пољопривредника и најуспешнију жену у пољопривреди  је унапређење и промоција пољопривреде у Србији и делатности које карактеришу иновација, одрживост и тржишна оријентисаност.

Обавезни критеријиуми су да кандидат:

  • Има регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу

– Кандидаити за избор за најбољег младог пољопривредника морају да испуњавају услов да имају од 18 до 40 година старости на дан пријаве за избор за ”Златног петла”.

– Кандидаткиње за најуспешнију жену у пољопривреди немају ограничења код година старости.

Критеријуми за бодовање:

  1.  Иновативност
  2.  Одрживост
  3.  Мултифункционалност
  1. Иновативност

Примена нових знања и технолошких решења у циљу унапређења пољопривредне производње или прераде примарних производа, препознајемо као најважнији критеријум у оцењивању током избора за ”Златног петла”.

а) коришћење знања, нових метода или нових облика технологије у одређеном

сектору или региону;
б) нова дигитална или мрежна решења;
в) коришћење биотехнологије, паметне пољопривреде, механизације као решење за прилагођавање климатским променама;
г) нови облици производње, прераде, паковања, обележавања, дистрибуције, потрошње и/или одлагања хране;
д) старт-ап и предузетништво;
ђ) иновативни приступи за ангажовање различитих актера у ланцу вредности хране – грађана, потрошача, невладиних организација, фармера, прехрамбених компанија, супермаркета, ресторана, јавних институција, истраживачких центара, универзитета, итд.;

  1. Одрживост

Рационално и одрживо коришћење природних ресурса, ”зелена” решења, очување екосистема и пољопривреда која храну производи на одржив начин, мислећи на генерације које долазе.

а) допринос витализацији руралних подручја и одрживог руралног запошљавања (нпр. агро, еко-туризам, итд.);
Б) генерацијска обнова на газдинству (наследници укључени у процес производње);
в) изградња партнерстава кроз сарадњу ради побољшања капацитета фармера, укључујући њихове техничке, менаџерске, организационе и маркетиншке вештине
г) агро-еколошке праксе у пољопривреди за очување екосистема;

д) одговорно управљање земљиштем и(или) шумама;

  1. Мултифункционалност

Мултифункционалност пољопривреде представља диверзификацију делатности у руралним подручјима, али и начин за креирање јавних добара и допринос запошљавању у регионалној економији, нарочито у оним подручјима која заостају у развојном смислу.

а) производња хране, укључујући пре свега дистинктивне квалитативне особине прехрамбених производа: (занатски/традиционални, регионални/локални, специфични начин производње итд);

б) обезбеђивање добара и услуга за не-прехрамбено тржиште:

– диверзификација активности и прихода у агро и руралном туризму,

– рекреацији,

– старању о животној-природној средини,

– образовању младих,

– производњи енергије и сл.


в)
културне функције: очување културног идентитета, наслеђа кроз инкорпорацију локалних културних специфичности у производњу и понуду

диверзификованих активности;

 

 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ”ЗЛАТНИ ПЕТАО” за најбољег младог пољопривредника и најуспешнију жену у пољопривреди

Пријаву попунити online или попуњену пријаву доставити до 26.04.2024. године

Пријавни образац у word документу можете преузети ОВДЕ. Након попуњавања образац је потребо скениранирати и проследити на следећу и-мејл адресу: konkurs@najboljegazdinstvo.rs

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Унесите овде текст наслова