Најуспешнија жена у пољопривреди

1. место
Јасмина Новаков

2. место
Ведрана Недељковић

3. место
Ана Чупић

НАЈБОЉИ МЛАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИК

1. место
Славољуб Николић

2. место
Алекса Цветановић

3. место
Ђорђе Исаиловић