Најуспешнија жена у
пољопривреди

Jasmina Novakov

Најбољи млади
пољопривредник

Ђорђе Исаиловић